О нама

УП ОШ "Миша Живановић" чине ученици 7. и 8. разреда и то по два ученика из сваког одељења, укупно 8 чланова. На часу ОЗ се јавно бирају чланови УП, предлажу их ученици тог одељења. На првој седници УП се бира Председник рада Уп, Заменик председника и записничар. Сви чланови УП су равноправни у свом гласању и изношењу мишљења. Према статуту о раду УП чланови имају разне дужности и питају се за многа битна питања у школи, комуницирају са ПП службом, Школским одбором, разним тимовима у школи и заступају све ученике школе, износе мишљења, питања и сугестије. 

Овај блог ће користити свима у школи ради лакше и брже комуникације, као и за дељење битних информација међу ученицима и учитељима / наставницима.